INTERAKTIV WHITEBOARD

INTERAKTIV WHITEBOARD

Interaktiv Whiteboard är en helt ny revolutionerande Whiteboard. Vi kallar den Wallrite Interactive Wall.

Vi har i många år skapat kreativa rum för våra kunder. En av våra kunder kontaktade oss med tankar om en interaktiv vägg som fungerade på samma sätt och var lika enkel att skriva på som på en vanlig whiteboard-vägg. Det blev startskottet för oss att utveckla den interaktiva whiteboard-väggen.

Till Wallrite Inteactive Wall hör digitalpennor, som kommunicerar trådlöst med den interaktiva väggens server. Den går att installera i alla typer av rum. Storlek och form på rummet spelar ingen roll. Den behöver varken el eller kablar. Den är 130 cm hög och kan bli så lång som 30 m.

Interaktiv Whiteboard Tillbehör

I installationen ingår

Wallrite Bluetooth Adapter

Anotos Digitalpennor och

Wallrite IT Service.

EcoRite Whiteboard med Interaktiv funktion installeras med magnetism. Den installeras på en slät vägg, eller tavla. Den kan även installeras på andra typer av ytor.